Permokų ir nesėkmingų mokėjimų grąžinimo sąlygos ir taisyklės

 

1.Tikslas

1.1.  Šios taisyklės sudarys sąlygas Mokėjimo terminalų sistemos, UAB, (toliau – Bendrovė) tinkamai vykdyti savo prievoles, geriau ir organizuočiau rūpintis savo klientais. Taisyklės taikomos visiems Bendrovės darbuotojams ir Bendrovės valdomiems subjektams.

1.2. Šis dokumentas nustato Bendrovės valdomuose savitarnos mokėjimo terminaluose „Foxbox“ atliktų Klientų mokėjimų permokų ar nesėkmingų mokėjimų grąžinimo sąlygas ir taisykles.

  1. Permokų ir nesėkmingų mokėjimų grąžinimo būdai

2.1. Klientams, kurie atliko mokėjimus „Foxbox“ savitarnos mokėjimo terminaluose ir kuriems atspausdintas permokos kvitas, ir/arba kurių mokėjimas nesėkmingas, Bendrovė sugrąžina mokėtojams pinigus šiais būdais:

2.1.1. Mokėtojui užpildžius prašymo formą Bendrovės internetinėje svetainėje
2.1.2. Mokėtojui pateikus prašymą el. paštu permokos@foxbox.lt, prie laiško prisegant skenuotą kvito kopiją ar nuotrauką, nurodant Vardą, Pavardę, SEPA sistemos IBAN sąskaitos numerį;
2.1.3. Mokėtojui užpildžius pinigų grąžinimo formą „Foxbox“ terminale;

2.1.4. Mokėtojui pateikus prašymą Bendrovės valdomoje „Foxpay“ sistemoje.

2.2. Mokėtojams, kuriems „Foxbox“ savitarnos mokėjimo terminaluose mokėjimo metu užstrigo įnešami pinigai, Bendrovė sugrąžina mokėtojams pinigus šiais būdais:

2.2.1. Mokėtojui susisiekus bendruoju telefonu +37052430053 ar el. paštu info@foxbox.lt, foxpay@foxpay.lt, Bendrovė inkasuoja Foxbox terminalą, kuriame užstrigo pinigai, ir radus pinigų perteklių terminale per 3 darbo dienas grąžina mokėtojui. Mokėtojas Bendrovei turi nurodyti Vardą, Pavardę ir SEPA sistemos IBAN sąskaitos numerį.

2.2.2. Mokėtojui pateikus mokėjimo duomenis Bendrovė įvykdo operaciją, kurią mokėtojas norėjo atlikti užstrigusių pinigų metu.

  1. Permokų, nesėkmingų mokėjimų ir užstrigusių pinigų grąžinimo terminai

3.1. Jei praėjus daugiau kaip 24 (dvidešimt keturiems) mėnesiams nuo permokos kvito išdavimo, užstrigusių pinigų „Foxbox“ savitarnos terminale, mokėtojas nesusigrąžino permokos ar nesėkmingo mokėjimo, laikoma, kad permoka ar nesėkmingas mokėjimas sugrąžinta mokėtojui.

3.2. Senesnių nei 24 (dvidešimt keturių) mėnesių laikotarpis, permokų ir nesėkmingų mokėjimų savitarnos mokėjimo terminaluose pajamų apskaitymas atliekamas kartą per finansinius metus, inventorizacijos metu. Operacija įforminama buhalterine pažyma. Buhalterinis įrašas:

D 44861 Nesėkmingi mokėjimai, permokos už paslaugas

K 5097 Pajamos iš nesėkmingų mokėjimų ir permokų terminaluose

  1. Atsakomybės ir duomenų apsauga

4.1. Bendrovė tvarko asmens duomenis, kuriuos pateikė mokėtojas.

4.2. Atsakomybė už sąlygų ir taisyklių vykdymą tenka kiekvienam įmonės darbuotojui ar jį pavaduojančiam asmeniui, vykdančiam ar bendraujančiam šiose taisyklėse numatytais klausimais.

4.3. Jei mokėtojas kreipiasi į Bendrovę duomenų tvarkymo klausimu, pateikia prašymą susipažinti su tvarkomais duomenimis ar įgyvendinti duomenų subjekto teises, atsakomybė nagrinėti, tirti  ir vykdyti duomenų subjekto prašymus, susijusi su permokų ar nesėkmingų mokėjimų grąžinimu, tenka tos kategorijos duomenų savininkui. Duomenų subjektų prašymai tvarkomi pagal aukščiau nurodytas taisykles.

4.4. Šios sąlygos ir taisyklės skelbiamos Bendrovės internetinėje svetainėje.

  1. Baigiamosios nuostatos

Šios taisyklės galioja nuo 2019 metų gruodžio 1 d.