Privatumo politika

Ši Politika detalizuoja siekį apsaugoti asmenų, naudojančių Foxpay, UAB (įm. kodas: 302455836), produktus ir paslaugas, privatumą. Politika apima ne tik atvejus, kai vartotojai lankosi įmonės tinklalapyje, bet ir atvejus, kai asmenys naudojasi įmonės terminalais (Foxbox), pinigų pervedimo (Foxpay bank link) paslaugomis, mokėjimo operacijų vykdymo ir su jomis susijusiomis (Foxpay) elektroninės piniginės paslaugomis bei siunčia mums užklausas.

Jei Jums kiltų kokių nors su šia Politika susijusių klausimų ar turėtumėte kokių nors prašymų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, siųskite mums laišką el. paštu: foxpay@foxpay.lt.

Politikos turinys:

 1. Asmens duomenų tvarkymas, naudojant Foxbox terminalus,  Foxpay bank link paslaugas ir Foxpay paslaugas;
 2. Asmens duomenų tvarkymas pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos tikslais;
 3. Asmens duomenų tvarkymas, kai pateikiate mums užklausas;
 4. Asmens duomenų tvarkymas www.foxpay.lt interneto svetainėje.
 1. Asmens duomenų tvarkymas, naudojant Foxbox terminalus, Foxpay bank link paslaugas ir Foxpay paslaugas

Foxpay, UAB tvarko Jūsų asmens duomenis, kai apmokant sąskaitas ar įsigyjant tam tikras paslaugas naudojate Foxbox terminalus,  kai apsipirkdami elektroninėje parduotuvėje esate nukreipiamas į Foxpay bank link langą arba kai naudojatės Foxpay paslaugomis per Foxpay paskyrą arba Foxpay programėlę. Nurodytais atvejais esame Jūsų asmens duomenų valdytojas.

Jūsų asmens duomenų prašome tiek, kiek būtina sutarčiai sudaryti ir konkrečiai paslaugai suteikti, o dalies prašomų duomenų nepateikus paslauga gali būti nesuteikta. Jūsų asmens duomenis tvarkome Jūsų pateikto užsakymo (mokėjimo pervedimo/nurodymo) arba sutarties sudarymo ir įvykdymo pagrindu.

Jūsų pateiktų duomenų gavėjai yra konkretūs paslaugų teikėjai, už kurių paslaugas atsiskaitote Foxbox terminaluose arba mokate atitinkamoje elektroninėje parduotuvėje, arba lėšų gavėjai, kuriems atliekama mokėjimo operacija, taip pat lėšų gavėjų mokėjimo paslaugų teikėjai. Atkreipiame dėmesį, kad kai kurie duomenų gavėjai yra įsisteigę už Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų, tokiose šalyse, kaip Jungtinės Amerikos Valstijos, Ukraina, Baltarusija. Duomenys į šias valstybes bus perduoti tik Jūsų nurodymu, tai yra, siekiant įvykdyti Jūsų užsakymą arba sutartį (atlikti mokėjimo pervedimą/nurodymą).

Foxpay, UAB turi teisę pasitelkti duomenų tvarkytojus tvarkyti Jūsų asmens duomenis. Tokie duomenų tvarkytojai yra: duomenų centrų paslaugas teikiančios įmonės, reklamos, rinkodaros paslaugas teikiančios įmonės, programinę įrangą kuriančios, teikiančios, palaikančios ir vystančios įmonės, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančios įmonės, ryšio paslaugas teikiančios įmonės, debesijos paslaugas teikiančios įmonės, konsultacijas teikiančios įmonės ir kiti paslaugų teikėjai, kuriems Jūsų asmens duomenys yra atskleidžiami tik tiek, kiek tai yra būtina paslaugoms suteikti, sutartims sudaryti, sutartiniams įsipareigojimams bei teisės aktuose nustatytoms teisinėms prievolėms (pareigoms) įvykdyti. Nurodyti paslaugų teikėjai gali būti įsisteigę ir už Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų, pavyzdžiui, Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Jūsų asmens duomenys įmonėje yra saugomi 5 metus po mokėjimo paslaugos suteikimo arba 10 metų po sutartinių santykių pasibaigimo, išskyrus atvejus, kai teisės aktai nustato ilgesnius tokių duomenų saugojimo terminus.

Kai Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi aukščiau nurodytų paslaugų teikimo tikslu, Jūs turite šias teises savo asmens duomenų atžvilgiu:

 • teisę prašyti, kad Foxpay, UAB leistų susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis;
 • teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius duomenis;
 • tais atvejais, kai duomenys tvarkomi neteisėtai, teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis ar apriboti jų tvarkymą;
 • teisę pateikti skundą priežiūros institucijai.

Savo teises galite įgyvendinti susisiekę su Foxpay, UAB vienu iš šių būdų: atvykę į mūsų biurą, adresu Konstitucijos pr. 26, Vilnius, atsiuntę elektroninį laišką adresu: foxpay@foxpay.lt

 1. Asmens duomenų tvarkymas pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos tikslais

Foxpay, UAB yra Jūsų asmens duomenų valdytojas tais atvejais, kai prieš pradedant dalykinius santykius ir (arba) Jums teikiant paslaugas taikomos Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo (toliau – Įstatymas) nuostatos. Įstatyme mums yra nustatyta pareiga tam tikrais atvejais imtis priemonių ir nustatyti bei patikrinti kliento ir naudos gavėjo tapatybę (toks atvejis gali būti, pavyzdžiui, kai pervedama suma grynaisiais pinigais viršija 600 EUR per dieną). Taigi, Jūsų asmens duomenis šiuo tikslu tvarkyti yra būtina, kad būtų įvykdyta mums taikoma teisinė prievolė.

Bendru atveju asmens duomenis mums tiesiogiai pateikiate Jūs, tačiau Mokėjimo terminalų sistemos, UAB turi teisę kliento tapatybę nustatyti tiesiogiai jam nedalyvaujant, naudodami informaciją apie klientą iš finansų įstaigų ir kitų įpareigotųjų subjektų pagal Įstatymą.

Jūsų asmens duomenys gali būti Įstatyme nustatyta tvarka ir atvejais perduodami Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, kitoms kompetentingų institucijų prižiūrimoms finansų įstaigoms, veikiančioms Europos ekonominėje erdvėje ir už jos ribų. Mokėjimo terminalų sistemos, UAB deda protingas pastangas užtikrinti, kad Jūsų duomenys nebūtų prarasti, neteisėtai naudojami ar atskleisti, taip pat ir tose šalyse, kuriose asmens duomenų apsaugos teisiniai standartai yra kitokie nei Lietuvos Respublikoje.

Foxpay, UAB turi teisę pasitelkti duomenų tvarkytojus tvarkyti Jūsų asmens duomenis. Tokie duomenų tvarkytojai yra: duomenų centrų paslaugas teikiančios įmonės, programavimo paslaugas teikiantys asmenys ar įmonės, programinę įrangą kuriančios, teikiančios, palaikančios ir vystančios įmonės, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančios įmonės, ryšio paslaugas teikiančios įmonės ir kiti paslaugų teikėjai, kuriems Jūsų asmens duomenys yra atskleidžiami tik tiek, kiek tai yra būtina paslaugoms suteikti arba teisinėms prievolėms įvykdyti.

Jūsų asmens duomenys yra saugomi pagal Įstatymo reikalavimus, t. y. 8 metus nuo sandorių ar dalykinių santykių su klientu pabaigos dienos. Kai kuriais atvejais Jūsų duomenys yra saugomi trumpesnį terminą – pavyzdžiui, dalykinių santykių su klientu korespondencija saugoma 5 metus.

Kai Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos tikslais, Jūs turite šias teises savo asmens duomenų atžvilgiu:

 • teisę prašyti, kad Foxpay, UAB leistų susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis;
 • teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius duomenis;
 • tais atvejais, kai duomenys tvarkomi neteisėtai, teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis ar apriboti jų tvarkymą;
 • teisę pateikti skundą priežiūros institucijai.

Savo teises galite įgyvendinti susisiekę su Foxpay, UAB vienu iš šių būdų: atvykę į mūsų biurą, adresu Konstitucijos pr. 26, Vilnius, atsiuntę elektroninį laišką adresu: foxpay@foxpay.lt

III.            Asmens duomenų tvarkymas, kai pateikiate mums užklausas 

Foxpay, UAB Jūsų duomenis tvarko ir tais atvejais, kai su mumis susisiekiate telefonu, elektroniniu paštu, pateikdami užklausą interneto svetainėje ar socialiniuose tinkluose. Taip pat, kai apsilankę mūsų biure kreipiatės dėl pinigų grąžinimo neteisingai įvykdyto mokėjimo atveju, grąžos išdavimo ar kitu klausimu. Nurodytais atvejais Foxpay, UAB yra Jūsų asmens duomenų valdytojas.

Foxpay, UAB Jūsų duomenis šiais atvejais tvarko siekdami administruoti užklausas ir skundus, užtikrinti savo teikiamų paslaugų kokybę, saugodami ir gindami savo teises ir teisėtus interesus. Savo duomenis mums pateikiate sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jūsų aktyviais veiksmais, t. y. kreipimusi į mus.

Foxpay, UAB turi teisę pasitelkti duomenų tvarkytojus tvarkyti Jūsų asmens duomenis. Tokie duomenų tvarkytojai yra: skambučių centro paslaugas teikianti įmonė, bendravimo realiu laiku paslaugos tinklalapyje teikėjas, duomenų centrų paslaugas teikianti įmonė, naršymo internete ar veiklos internete analizę atliekančios ir paslaugas teikiančios įmonės, reklamos, rinkodaros paslaugas teikiančios įmonės, programinę įrangą kuriančios, teikiančios, palaikančios ir vystančios įmonės, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančios įmonės, ryšio paslaugas teikiančios įmonės ir kiti paslaugų teikėjai, kuriems Jūsų asmens duomenys yra atskleidžiami tik tiek, kiek tai yra būtina jų paslaugoms teikti.

Atkreipiame dėmesį, kad bendravimo realiu laiku paslaugos mūsų tinklalapyje teikėjas yra JivoSite Inc, įmonė įsisteigusi Jungtinėse Amerikos Valstijose. Primename, kad ne Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybėse asmens duomenims gali būti taikoma mažesnė apsauga nei EEE valstybėse. Šiuo metu egzistuojantis Europos Sąjungos mastu priimtas sprendimas dėl tinkamo lygio apsaugos užtikrinimo duomenis perduodant į JAV neapima visų be išimties JAV įsisteigusių įmonių (tuo pačiu neapima ir šio konkretaus paslaugų teikėjo). Šiam konkrečiam paslaugų teikėjui taip pat nėra nustatytos tinkamos apsaugos priemonės duomenų apsaugos reglamento prasme. Interneto svetainės lankytojai, kurie nepageidauja, jog jų asmens duomenys būtų tvarkomi pasitelkiant šį teikėją, turėtų bendravimo realiu laiku platforma (Jivochat) nesinaudoti ir su mumis susisiekti kitu būdu (elektroniniu paštu, telefonu).

Jūsų asmens duomenys yra saugomi, įgyvendinant mūsų teisėtą interesą kaupti įrodymus apie suteiktas paslaugas ir turėtą kontaktą, priklausomai nuo duomenų rūšies:

 • telefoninių pokalbių įrašai, kurie daromi su mumis susisiekus bendruoju telefonu, saugomi – 3 mėnesius;
 • komunikacija ir duomenys, gauti elektroniniu paštu, saugoma – 12 mėnesių;
 • užklausos, pateiktos per įrankius mūsų interneto svetainėje, saugomos – 12 mėnesių;
 • duomenys popieriniu formatu, gauti Jums apsilankius mūsų biure, saugomi – 5 metus.

Kai Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi siekiant administruoti užklausas ir skundus bei užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, Jūs turite šias teises savo asmens duomenų atžvilgiu:

 • teisę prašyti, kad Foxpay, UAB leistų susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis;
 • teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis;
 • tais atvejais, kai duomenys tvarkomi neteisėtai, teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis ar apriboti jų tvarkymą;
 • teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, išskyrus tiek, kiek duomenis būtina tvarkyti pagal teisės aktų reikalavimus;
 • teisę reikalauti perkelti Jūsų asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai Jums patogia forma (taikoma tiems asmens duomenims, kuriuos pateikė pats duomenų subjektas ir kurie automatizuotomis priemonėmis tvarkomi sutikimo pagrindu).
 • teisę pateikti skundą priežiūros institucijai.

Savo teises galite įgyvendinti susisiekę su Foxpay, UAB vienu iš šių būdų: atvykę į mūsų biurą, adresu Konstitucijos pr. 26, Vilnius arba atsiuntę elektroninį laišką adresu: foxpay@foxpay.lt.

 1. Asmens duomenų tvarkymas www.foxpay.lt interneto svetainėje 

Tuo atveju, kai lankotės įmonės interneto svetainėje, Foxpay, UAB gali tvarkyti lankytojo IP adresą, tinklo ir vietos duomenis, kai lankytojas juos suteikia. Duomenys yra renkami slapukų ir kitų panašių technologijų pagalba vartotojų sutikimo pagrindu (daugiau informacijos apie tokio duomenų tvarkymo tikslus, metodus, duomenų saugojimo laikotarpį rasite mūsų Slapukų politikoje). Nurodytais atvejais esame Jūsų asmens duomenų valdytojas.

 Be to, tam tikri techniniai Jūsų apsilankymo svetinėje duomenys (IP adresas, slapukai, techninė Jūsų naudojamos naršyklės informacija, kita su naršyklės veikla ir naršymu svetainėje susijusi informacija) naršymo svetainėje statistikos, analizės ir susijusiais tikslais gali būti perduota ar padaryta prieinama tiek Europos ekonominėje erdvėje, tiek ir už jos ribų veikiantiems subjektams (pvz., mums naudojantis Google Analytics paslauga toks subjektas yra Jungtinėse Amerikos Valstijose veikianti bendrovė). Primename, kad ne EEE valstybėse asmens duomenims gali būti taikoma mažesnė apsauga nei EEE valstybėse, tačiau mes kruopščiai vertinsime sąlygas, kuriomis tokie Jūsų duomenys bus vėliau tvarkomi ir saugomi po perdavimo aukščiau minėtiems subjektams.

Mes atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad kiekvieno Jūsų apsilankymo įmonės svetainėje metu tretieji asmenys gali rinkti įvairią Jūsų apsilankymo metu generuojamą techninę informaciją (IP adresas, slapukai, techninė Jūsų naudojamos naršyklės informacija, kita su naršyklės veikla ir naršymu svetainėje susijusi informacija).

Foxpay, UAB taip pat naudojasi trečiųjų asmenų teikiamomis paslaugomis (pavyzdžiui, trečiųjų asmenų suteikiamais serveriais, teikiamomis tinklalapio dizaino, administravimo paslaugomis, internetinio srauto ir naršymo svetainėje analizės, statistikos), kurių tinkamam suteikimui gali būti būtina suteikti prieigą prie interneto svetainės lankytojo duomenų. Šiuo atveju mes užtikriname, kad duomenų tvarkytojai laikytųsi konfidencialumo bei tinkamos asmens duomenų apsaugos užtikrinimo pareigų.

 Interneto svetainės lankytojams yra suteikiamos tam tikros teisės, susijusios su asmens duomenų apsauga:

 • teisė prašyti, kad Foxpay, UAB leistų susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis;
 • tais atvejais, kai duomenys tvarkomi neteisėtai, teisė reikalauti ištrinti asmens duomenis ar apriboti jų tvarkymą;
 • teisė nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys;
 • teisę reikalauti perkelti Jūsų asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai Jums patogia forma (taikoma tiems asmens duomenims, kuriuos pateikė pats duomenų subjektas ir kurie automatizuotomis priemonėmis tvarkomi sutikimo pagrindu).
 • teisę pateikti skundą priežiūros institucijai.

Savo teises galite įgyvendinti susisiekę su Foxpay, UAB vienu iš šių būdų: atvykę į mūsų biurą, adresu Konstitucijos pr. 26, Vilnius arba atsiuntę elektroninį laišką adresu: foxpay@foxpay.lt