D.U.K.​

Atsidaryti Foxpay sąskaitą fiziniams asmenims nieko nekainuoja, verslui – priklausomai nuo rizikos lygio. Atidaryti sąskaitą galite https://bank.foxpay.lt

Tai yra privaloma visiems pagal Lietuvos respublikoje galiojančius įstatymus. Turime susipažinti, kad galėtume pradėti dalykinius santykius. Stengėmės, kad šis procesas būtų kuo paprastesnis, todėl užtruksite ne ilgiau, nei kelias minutes.

Kad galėtume atidaryti sąskaitą verslui, pirmiausia reikės atsidaryti Foxpay asmeninę sąskaitą. Tuomet galėsite patogiai keisti savo ar verslo sąskaitos valdymą, priskirti skirtingas roles darbuotojams ir atlikti pavedimus.

Foxpay sąskaita fiziniams asmenims yra visiškai nemokama. Verslo klientams taikome itin palankius įkainius. Daugiau galite sužinoti apie įkainius čia: verslui ir privatiems.

Klientas turi teisę pasinaudoti teisėtais savo teisių gynimo būdais bei pateikti skundą Foxpay, UAB veiklą prižiūrinčiai institucijai Lietuvos bankui, esančiam adresu Totorių g. 4, LT-01121 Vilnius. Informaciją, kaip pateikti skundą rasite čia – https://www.lb.lt/lt/skundai-del-finansiniu-paslaugu-teikejo 

Kliento skundas bus išnagrinėtas ir atsakymas pateiktas kuo greičiau, tačiau ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo skundo gavimo dienos. Išskirtiniais atvejais, kai skundas negali būti išnagrinėtas per nurodytą laikotarpį, Foxpay apie tai praneš klientui, nurodydami vėlavimo pateikti atsakymą aplinkybes ir terminą, iki kada skundas bus išnagrinėtas ir klientui pateiktas atsakymas. Bet kuriuo atveju galutinio atsakymo pateikimo terminas neviršys 35 (trisdešimt penkių) darbo dienų. 

Norėdami pateikti nusiskundimą, galite rinktis jums patogiausią ir priimtiniausią būdą: 

elektroniniu paštu, adresu foxpay@foxpay.lt;

paštu, adresu Foxpay,UAB,  Savanorių pr. 5, LT-03116, Vilnius; 

  1. asmens vardas ir pavardė, adresas ir kontaktiniai duomenys (telefono numeris ir (ar) el. pašto adresas ir kt.), atstovo vardas ir pavardė (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas, atstovo vardas ir pavardė bei pareigos ir kontaktiniai duomenys (telefono numeris ir (ar) el. pašto adresas ir kt.) (jeigu kreipiasi juridinis asmuo)*; 
  1. skundo surašymo vieta ir data; 
  1. konkretus skundžiamas veiksmas, neveikimas arba sprendimas, jo įvykdymo (priėmimo) data; 
  1. skundžiamu veiksmu, neveikimu arba sprendimu pažeistos asmens teisės arba teisėti interesai; 
  1. faktinės aplinkybės, kuriomis asmuo grindžia savo reikalavimą, ir jas patvirtinantys dokumentai; 
  1. skundžiamų pažeidimų paaiškėjimo asmeniui data; 
  1. asmens reikalavimas; 
  1. pridedamų dokumentų sąrašas (jeigu yra). 

Nenurodžius aukščiau nurodytos informacijos, Foxpay turi teisę paprašyti papildyti skundą/pretenziją. 

*Skundą/pretenziją pateikiantis asmens atstovas arba atstovas, kuris kreipiasi į Foxpay atstovaujamo asmens vardu, pateikdamas prašymą arba skundą, turi pateikti ir atstovavimą patvirtinantį dokumentą.